Условия за ползване на уебсайта

Този уебсайт се управлява и поддържа от адвокат Лилия Цончева и Цончева, Иванов и партньори („ние“, „нас“ или „нашите“).

Тези условия за използване на уебсайта (“Условия за използване“) се прилагат при използването на уебсайт www.ltlaw.bg (“Уебсайт“). Използвайки Уебсайта, Вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите Условия за използване. Ако не сте съгласни с някоя част от настоящите Условия за ползване, моля, въздържайте се от използването на Уебсайта.

Ние си запазваме правото да променяме съдържанието на този уебсайт, включително тези Условия за използване, по всяко време без предупреждение, като публикуваме всякакви промени на Уебсайта. Ваша отговорност е да се запознаете с Условията за ползване, за да гарантирате, че сте запознати с всички промени. Използването на този уебсайт след публикуването на всякакви промени ще представлява приемане на изменените Условия за използване.

1. ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ

1.1 Ние и нашите съответни праводатели запазват всички права, собственост и интерес към този уебсайт и неговото съдържание, включително дизайн, текст, графики, фотографии, илюстрации, изображения, графични материали, икони на бутони, компилации от данни и софтуер, използвани във връзка с този уебсайт

1.2 Търговските марки, лога и други свързани марки за услуги, показани на този уебсайт са наша собственост и/ или неговите праводатели. Нямате право да използвате посочените продукти без предварителното ни писмено съгласие или съгласие от трети страни, които могат да притежават продуктите.

1.3 Този уебсайт е защитен от законодателството относно интелектуална собственост и използването му от Ваша страна е строго подчинено на настоящите условия.

2. ИЗПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

2.1 Можете да копирате материали, публикувани на този уебсайт единствено за Ваша лична информация и нетърговска употреба. Нямате право да променяте, разпространявате, публикувате, предавате, възпроизвеждате, съхранявате или създавате производни произведения на който и да е материал или съдържание на този уебсайт.

2.2 Вие не можете:

2.2.1 пречите или прекъсвате мрежа или уебсайт, свързани с този уебсайт, или да получавате неоторизиран достъп до компютърните системи, свързани с него;

2.2.2 да пречате на използването на Уебсайта от друго лице;

2.2.3 да използва този уебсайт или съдържанието на този уебсайт за цели, които са незаконни;

2.2.4 да използвате „скрит текст“, който използва имена, лога или търговски марки, показани на този уебсайт.

3. ГАРАНЦИИ И ОТГОВОРНОСТ

3.1 Въпреки че полагаме всички усилия да гарантираме, че Уебсайтът е достъпен и защитен, като се има предвид естеството на Интернет, ние не гарантираме и не носим отговорност това винаги да бъде така.

3.3 Уебсайтът се предоставя на принципа „както е“. Ние не гарантираме, че Уебсайтът ще работи непрекъснато или без грешки, нито гарантира, че уебсайтът няма вируси или други вредни компоненти.

3.4 Освен ако не е изключено от закона, не носим отговорност пред Вас или друго лице за загуба или вреда, която може да възникне от използването или злоупотребата с този уебсайт, или на някой от елементите или материалите на Уебсайта. 

4. УЕБСАЙТОВЕ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Уебсайтът може да включва връзки към уебсайтове на трети лица („Сайтове на трети лица“). Не носим отговорност за наличността, съдържанието, информацията, сигурността или за каквито и да било продукти или услуги, достъпни от такива сайтове на трети лица. Винаги трябва да проверявате общите условия и декларациите за поверителност на тези сайтове на трети лица.

5. РАЗНИ

5.1 Нищожност

Ако някоя от клаузите на настоящите Условия за използване бъде обявено за невалидно, нищожно или неприложимо по някаква причина, тя няма да засегне останалата част от настоящите Условия за ползване, които остават незасегнати.

5.2 Отказ

Ако нарушите тези Условия за използване и не предприемем действия, ние все още ще имаме право да използваме нашите права и средства за защита в други ситуации, в които извършване нарушение.

5.3 Приложимо право и юрисдикция

Въпросите, произтичащи от или във връзка с тези Условия за използване уебсайта, се уреждат и тълкуват в съответствие с българското законодателство и българските съдилища са компетентни да разрешават всякакви спорове в тази връзка.

Последна редакция: 30 март 2020г.

Адрес

ул. “Владайска” 35, 
гр. София, 1606

Контакти

+ 359 888 07 19 19  
info@ltlaw.bg

© 2020 LT LAW. Всички права запазени.