Liliya Tsoncheva

LT Law (Адвокатско дружество „Иванов и Цончева“) съветва Quendoo при финансирането му от Vitosha Venture Partners

LT Law (Адвокатско дружество „Иванов и Цончева“) консултира местния стартъп Quendoo по всички правни въпроси при финансирането му от 750 000 евро. Финансирането е част от инвестицията, направена от Vitosha Venture Partners, който официално завърши първите си инвестиции с общо 2,4 милиона евро. Quendoo (www.quendoo.com) е дигитална платформа, която дава възможност на собственици на ваканционни …

LT Law (Адвокатско дружество „Иванов и Цончева“) съветва Quendoo при финансирането му от Vitosha Venture Partners Read More »

LT Law (Ivanov & Tsoncheva) Advises Quendoo on Financing from Vitosha Venture Partners

LT Law (Ivanov & Tsoncheva Law Firm) have assisted one of the local startups Quendoo on all legal matters in completing its financing of €750k. The financing is part of investment made by one of the VCs in Bulgaria – Vitosha Venture Partners which officially completed its first investments with a total of €2.4m. Quendoo …

LT Law (Ivanov & Tsoncheva) Advises Quendoo on Financing from Vitosha Venture Partners Read More »

Придобиване на земя в България след Брекзит

След 01 януари 2021г. гражданите и дружествата от Великобритания (като лица от трети страни, извън ЕС) могат да придобият земя, включително земеделска земя, гори и горска земя в България само по силата на наследяване по закон. Все още тези лица могат да придобият собственост върху недвижими имоти като апартамент/ къща. Британските граждани и дружества, придобили …

Придобиване на земя в България след Брекзит Read More »

Acquisition of land in Bulgaria after Brexit

After  1 January  2021 citizens and companies from the UK (as persons from third countries, outside the EU) may acquire land, including agricultural land, forests and forest land in Bulgaria only by virtue of inheritance by law. These persons can still acquire ownership of real estate such as an apartment / house. British citizens and …

Acquisition of land in Bulgaria after Brexit Read More »

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение

На 13 март 2020г. в България беше обявено извънредно положение поради случаи на COVID-19. Народното събрание прие Закон за мерките и действията по време на извънредното положение („Закон“). Законът ще има ретроактивно действие, считано от 13 март 2020 г. с изключение на определени разпоредби, които ще бъдат в сила от датата на обнародването на закона …

Закон за мерките и действията по време на извънредното положение Read More »

Задължителна регистрация по ДДС на свързани лица и лица, действащи съгласувано, извършващи еднородна дейност

От 1 януари 2020 г. е в сила разпоредбата на чл.96, ал.10 и ал. 11 от ЗДДС, която се въведе във връзка с практика по избягване на регистрация по ЗДДС от данъчно задължени лица. Често при достигане на облагаемия оборот за целите на ЗДДС от юридическо лице, се регистрира ново юридическо лице, което упражнява същата …

Задължителна регистрация по ДДС на свързани лица и лица, действащи съгласувано, извършващи еднородна дейност Read More »

Адвокат Лилия Цончева участва в преструктурирането на Булсатком

Адвокат Лилия Цончева и адвокат Гергина Кьосева консултираха най-големия сателитен оператор и доставчик на цифрова телевизия в България – „Булсатком“ ЕАД във връзка с финансовото и оперативното му преструктуриране по въпроси на българското законодателство. Транзакцията включваше преструктуриране на съществуващ синдикиран банков кредит от 80 милиона евро чрез превръщане на част от дълга в капитал в …

Адвокат Лилия Цончева участва в преструктурирането на Булсатком Read More »

Акциите на приносител изцяло се заменят с поименни акции

Съгласно последните изменения в българския Търговски закон (обн. ДВ бр. № 88/23.10.2018 г.), които са в сила от 23 октомври 2018 г., издаването на акции на приносител вече няма да бъде възможно. Акциите на приносител, както и временните удостоверения за такива акции, издадени преди измененията, се заменят с поименни акции. Законът предвижда срок от 9 месеца, …

Акциите на приносител изцяло се заменят с поименни акции Read More »